Toitumine ja vaimne tervis

Teadusuuringud on viidanud, et toiduvalikud mõjutavad muuhulgas ka meie vaimset tervist. Seetõttu on juba aastaid soolestikku hellitlevalt meie teiseks ajuks nimetatud. Piilume sellesse põnevasse maailma ja vaatame, kuidas aju ja soolestik omavahel seotud on. Töötoas saad nii teoreetilised teadmised, kuidas toitumise abil vaimset tervis toetada kui ka praktilised nipid, mis aitavad igapäevaseid valikuid lihtsamaks muuta.

Töötoa käigus saad vastused järgmistele küsimustele:

  • Miline on aju energia- ja toitainete vajadus?
  • Millist mõju avaldab elustiil vaimsele tervisele ning töövõimekusele?  
  • Millised on toitumuslikud võtmetegurid vaimse tervise toetamisel?     
  • Kuidas aju ja soolestik on omavahel seotud?     
  • Millised retseptid on head kasutamiseks nii tööl kui kodus, et tagada aju- ja kõhusõbralikku toitumine?

Töötuba viib läbi toitumisterapeut Siret Saarsalu, kes kirjeldab oma erialast teekond järgnevalt:

Loodusteadused ja toitumisega seotud küsimused on mulle alati huvi pakkunud. Õpinguid alustasin Tartu Ülikoolis keemia vallas, kuna sellist eriala nagu toitumisteadused Eestis ei leidunud. Magistrantuuris orgaanilisele keemiale spetsialiseerudes ja erinevaid praktikaid läbides mõistsin, et ma ei soovi olla üks lüli farmaatsiatööstusest.

Tasakaalustatud toitumine võimaldab haigustele ja inimese tervisele läheneda hoopis teisest aspektist kui ravimid. Otsustasin teha kannapöörde ja asusin Hohenheim-i Ülikoolis (Saksamaal) õppima toitumismeditsiini. Lisaks täiendasin end ülikoolis ETH Zürich (Šveitsis), kus oli võimalik spetsialiseeruda ka sporditoitumisele. Magistritöö raames viisin läbi riikliku epidemioloogilise uuringu, mille käigus analüüsisin Šveitsi koolilaste ülekaalulisuse esinemissagedust ja selle võimalikke riskitegureid. 2016. aasta aprillis sain Eestis esimesena toitumisterapeudi kutsetunnistuse.

Hetkel töötan põhikohaga enda loodud erapraksises Nutrilligent, kus lisaks tavanõustamisele ja toitumisteraapiale tegelen aktiivselt ka harrastus- ja tippsportlastega. Paralleelselt viin läbi toitumisalaseid koolitusi ja töötubasid, nii tervisehuvilistele, ettevõtetele kui ka lastele (Rahvatervise Akadeemia- rahvatervis.ee). Nüüdseks võin öelda, et olen leidnud elukutse, mis on minu jaoks nii töö kui ka hobi. Kõige meelsamini jagan oma teadmisi läbi koolituste, mistõttu 2015. aastal omandasin täiskasvanute koolitaja kutse (tase 7).

Osalise koormusega töötan toitumisterapeudina ka SA TÜ Kliinikumi Ühendlabori Geneetikakeskuses ning olen osalenud erinevates toitumisvaldkonnaga seotud projektides (Eesti Haigekassa, TAI).

Lisaks teadmistele toitumise vallas oman ka sõudespordi kogemust. Olen edukalt võistelnud nii Eestis kui välismaal ning sport on jätkuvalt minu aktiivse eluviisi üheks osaks. Omandatud teadmised sporditoitumise vallas olen loomulikult ka enda heaks tööle pannud.

Toitumine ja vaimne tervis

Koolitus toimub:

5. aprill, 2022

Koolitaja:

Siret Saarsalu
Toitumisterapeut