Stress / Depressioon / Läbipõlemine

Krooniline stress, depressioon ja läbipõlemine on tänapäeva maailmas ühed
sagedasemad vaimse tervise väljakutsed. WHO andmetel on depressioon üks
peamisi töövõimetuse põhjustajaid maailmas, mõjutades samaaegselt hinnanguliselt
400 miljonit inimest maailmas. Töötoas räägime kõigi kolme seisundi mõjust kehale,
mõtetele, tunnetele ja käitumisele. Toetudes uuematele teadusuuringutele on töötoa
eesmärgiks õpetada nende seisundite märke varajases faasis ära tundma ja
teadlikult seisundeid ennetama.

Töötoas võtame fookusesse järgnevad küsimused:

  • Mis on stress, krooniline stress, depressioon ja läbipõlemine? Mis on nende
    seisundite erinevuse ja mis neid ühendab?
  • Kuidas võimalikke märke ära tunda ja eemale hoida? Millised on takistused?
  • Kas stress on alati halb või saab selle enda kasuks tööle panna?
  • Mida nende seisundite kohta psühholoogia- ja neuroteadus avastatud on?
  • Depressiooni ja läbipõlemise ennetamise ABC.
  • Praktilised soovitused ja harjutused toimetuleku toetamiseks.
  • Millal otsida professionaalset abi?

Kärt Lust-Paal (Tartu Ülikool, psühholoogia, M.A.) on kliiniline psühholoog,
mindfulness koolitaja ja The Academy of Good Thoughts asutaja. Magistriõpingute
järgselt läbis ta Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-
käitumisteraapia kaheaastase väljaõppe ja on seejärel täiendanud end süvitsi
mindfulness’i valdkonnas Oxfordi Ülikoolis. Kärdi üks peamisi erialaseid eesmärke
on laiaulatuslik ennetustöö ja psühhoharimine vaimse tervise valdkonnas viies läbi
erinevaid olulisi vaimse tervise töötubasid (stress, depressioon, läbipõlemine,
ärevus, muretsemine jpm). Läbi Kärdi koolituste on töötajate vaimse tervist toetanud
paljud Eesti organisatsioonid muuhulgas SEB Pank, Swedbank, Riigikogu, Roche,
Eesti Meedia, LHV, Luminor jpt.

Töötoa link, salasõna ja täiendavad juhised edastatakse kõigile registreerijatele
töötoa toimumise päeva hommikul.

Stress / Depressioon / Läbipõlemine

Koolitus toimub:

5. aprill, 2023
16:00-18:00

Koolitaja:

Kärt Lust-Paal
Kliiniline psühholoog