Forest bathing/Shirin Yoku (eesti keeles)

Heaolu treening looduses.

Metsa on tervendamispaigana kasutatud sajandeid. Shirin Yoku (Forest Bathing,
Forest Therapy) kui stressivähendamise meetod võeti algselt kasutusele Jaapanis ja
tänaseks on sellest saanud mitmetes riikides (UK, Portugal jm) lausa arstide poolt
„väljakirjutatud ravi“ vaimse tervise hoidmisel ja taastamisel. Meetod tugineb
tajuaistingute ja tähelepnu treenimisel looduskeskkonnas. Kuigi valdkond on
teaduslike uuringute mõttes uudne ja väga kompleksne, on siiski andmeid Forest
Bathing praktiseerimise positiivsete mõjude kohta tervisele läbi looduskeskkonna,
füsioloogiliste ja psühholoogiliste muutuste ning sotsiaalsete ja käitumuslike
seisundite koostoimes.

Töötoa käigus kogeme:

-Võimekust tähelepanu suunata ja hoida aistingutel
-Kehatajude, emotsioonide ja mõtete seoseid
-Keskkonna mõju enda hetke seisundile
-Grupi jagamisi ja arutelusid
-Aega ja vaikust

Kasulik on panna selga mugavad ja ilmale sobilikud riided, kaasa võta avatud meel ja
vajadusel pudel vett.

Töötoa viib läbi Kadri Mägi-Lehtsi. Kadri on väljaõppelt arst, kuid uudishimu ja soov
inimesi aidata ning ühiskonda panustada, on teda innustanud pidevalt õppima. Nii on
Kadri Mägi-Lehtsi ka diplomeeritud ärijuhtimise magister, tervisedendaja,
suhtlemistreener, coach, Forest Bathing guide. Hetkel on tal läbimas mindfulness
treeneri väljaõpet. Enam kui 25 aastat on Kadri panustanud juhina tervishoiusektoris,
neist viimased 16 aastat globaalse biotehnoloogia gigandi, Hoffmann La Roche Eesti
esinduse juhina. Rikkalik juhtimiskogemus ja teoreetiline baas kinnitavad Kadri
veendumust, et vaimse tervise eest hoolitsemine on nii inimese enda, ettevõtte ja ka
kogu ühiskonna heaolu aluseks.

Forest bathing/Shirin Yoku (eesti keeles)

Koolitus toimub:

24. mai, 2022
16:00-18:00

Koolitaja:

Kadri Mägi-Lehtsi
Roche Eesti tegevjuht/Coach