TEADVELOLEK EHK MINDFULNESS 8-NÄDALANE TREENING

Mindfulness meditatsiooni praktiseerimine aitab meil teadvelolevalt märgata käesolevat hetke, pannes tähele oma mõtteid, tundeid ja kehalisi aistinguid huvi ja põnevusega, ilma hinnanguid andmata. Teadusuuringud näitavad, et see oskus muudab meid tööga seotud situatsioonides rahulolevamaks, suurendab keskendumisvõimet, vähendab ärevuse ja depressiooniga seotud ilminguid, suurendab kognitiivset paindlikkust ning lisab töökeskkonda palju teisi tõenduspõhiseid kasutegureid.

Programmi ülesehitus

Osalejad kohtuvad 8 nädala jooksul, 1 kord nädalas (töötajate jaoks sobival ajal), 60-75 minutiliste sessioonidena. Kohtumistel tehakse tööd oma kogemustega, tegeletakse takistustega ning omandatakse uusi tehnikaid. Iga sessioon on kindla alateemaga ning sisaldab nii meditatsiooniharjutusi, kui osalejate tagasisidet ning grupiülesandeid.

8- sessiooni alateemade kaupa:

I sessioon: „Automaatpiloodilt maha astumine“
II sessioon: „Raskustega toimetulek“
III sessioon: „Hajali meele koondamine“
IV sessioon: “Hetkes püsimine“
V sessioon: „Olla laskmine“
VI sessioon: “Mõtted ei ole faktid“
VII sessioon: „Teadvelolev igapäevane tegutsemine“
VIII sessioon: „Uute teadmiste ja oskuste hoidime ning arendamine“

8-nädalase treeningu lõppedes on aktiivselt kursusel osalenutel:

  • Suurenenud produktiivsus tööülesannetes
  • Paranenud stressitaluvus ning toimetulekuoskused
  • Interpersonaalsete konfliktide oskuslik juhtimine
  • Kõrgem energiatase
  • Sügavamad teadmised mindflness meditatsioonist
  • Teadmised iseseisva mindfulnesspraktika alustamiseks

Materjalid: Sessioone puudutavad materjalid on üleval selleks ettevalmistatud veebikeskkonnas, soovijatele jagab koolitaja sessiooni eesmärgid, kodused ülesanded ja tabelid ka paberkandjal. Helisalvestisi saab kuulata veebikeskkonnas, kuhu sisenetakse töötajate jaoks loodud salasõna alusel.

Koolitaja Kärt Lust-Paal Tartu Ülikool, psühholoogia, M.A.) on kliiniline psühholoog ning Noviti nõustamis- ja koolituskeskuse asutaja. Kärt lõi ligi viis aastat tagasi Noviti keskuse eesmärgiga pakkuda tõenduspõhiseid teenuseid moodsas ja innovaatilises keskkonnas. Igapäevases töös rakendab ta kognitiiv-käitumusliku teraapia ja mindfulness ehk teadveloleku tehnikaid. Mindfulness´i-alaseid teadmisi on ta omandanud nii täiendkoolitustelt Oxfordi ülikoolis kui ka erinevatest töötubadest Eestis ja mujal.

Koolituse kestus: 8 nädalat, 1 kord nädalas (kokkulepitud ajal), 60-75 minutiliste sessioonidena
Osalejate arv: max 16 osalejat
Lisainfo: kart@goodthoughts.ee