MINDFULNESS @ WORK SISSEJUHATAV KOOLITUS

Mindfulness ehk teadvelolek on tõenduspõhine harjutuste ja praktikate kogum, mille eesmärk on suunata tähelepanu hinnangutevabalt ja sihipäraselt käesolevasse hetke. Mindfulness´ist on kujunemas uus teadusharu, mis ühendab endas kliinilise psühholoogia, kontemplatiivse neuroteaduse, iidsete traditsioonide õpetuse jt valdkondi. Töötoas käsitletakse teadusuuringute kõrval praktilisi näiteid nende tehnikate rakendamisest ning kasuteguritest igapäevaelus, töökeskkonnas (nii Eesti ettevõtetes, kui mujal maailmas) ning ka kliinilises praktikas. Mindfulness ́i rakendamine töökeskkonnas väljendub eelkõige selles, kui kohal, teadlikud ja keskendunud me tööalaselt oleme (Dane & Brummel, 2013). Uusimad teaduuringud rõhutavad mindfulness lähenemise nelja peamist kasutegurit töökohal: suurenenud tähelepanu- ja keskendumisvõime, oskuslikum emotsioonide regulatsioon, parem mälu ja head tööalased suhted (Davidson, 2012). Töötuba loob eelduse 8-nädalase MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) programmis osalemiseks.

Sissejuhatav töötuba annab vastused järgnevatele küsimustele:

 • Missugused on töökeskkonna vaimse tervise peamised väljakutsed?
 • Mis on mindfulness ehk teadvelolek?
 • Mis on mindfulnessi teaduslikud alused?
 • Mis toimub mindfulness´i praktiseerides ajus?
 • Kuidas toetab mindfulness meid igapäevaelus? Kuidas tuua need praktikad
  töökeskkonda?
 • Mil viisil aitab mindfulness lähenemine olla efektiivsem ja treenida tähelepanu?
 • Missuguste seisundite puhul on mindfulness praktikad efektiivsed ja millal seda eitohiks praktiseerida?
 • Missugused on maailmas enim rakendatavad mindfulness programmid
 • Muuhulgas viime läbi praktilisi mindfulness harjutusi.

Koolitaja Kärt Lust-Paal Tartu Ülikool, psühholoogia, M.A.) on atesteeritud kliiniline psühholoog, mindfulness koolitaja ja The Academy of Good Thoughts (endine Noviti nõustamis- ja koolituskeskuse) asutaja. Magistriõpingute järgselt läbis Kärt Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastase väljaõppe ja on seejärel end süvitsi täiendanud mindfulness’i valdkonnas Oxfordi Ülikoolis. Kärt on varasemalt töötanud erahaiglas taastusravi-, neuroloogiliste- ja rehabilitatsiooni patisentidega ning teinud ambulatoorseid vastuvõtte. Lisaks omab ta 3 aastast töökogemust haridusasutuses psühholoogina töötades. Kärdi üks peamisi erialaseid eesmärke on laiaulatuslik ennetustöö ja psühhoharimine vaimse tervise valdkonnas. Koolitajana on tal olnud võimalus teha koostööd paljude suurettevõtetega, muuhulgas viimased 5 aastat SEB Pangaga.

Osalejate arv: kokkuleppel
Töötoa pikkus: 1,5-2h
Lisainfo: kart@goodthoughts.ee