FOREST BATHING

FOREST BATHING/ SHIRIN YOKU
Heaolu treening looduses


Metsa on tervendamispaigana kasutatud sajandeid. Shirin Yoku (Forest Bathing, Forest
Therapy) kui stressivähendamise meetod võeti algselt kasutusele Jaapanis ja tänaseks on
sellest saanud mitmetes riikides (UK, Portugal jm) lausa arstide poolt „väljakirjutatud ravi“
vaimse tervise hoidmisel ja taastamisel. Meetod tugineb tajuaistingute ja tähelepanu
treenimisel looduskeskkonnas. Kuigi valdkond on teaduslike uuringute mõttes uudne ja väga
kompleksne, on siiski andmeid Forest Bathing praktiseerimise positiivsete mõjude kohta
tervisele läbi looduskeskkonna, füsioloogiliste ja psühholoogiliste muutuste ning sotsiaalsete
ja käitumuslike seisundite koostoimes.

Töötoa käigus kogeme:
-Võimekust tähelepanu suunata ja hoida aistingutel
-Kehatajude, emotsioonide ja mõtete seoseid
-Keskkonna mõju enda hetke seisundile
-Grupi jagamisi ja arutelusid
-Aega ja vaikust

Kasulik on panna selga mugavad ja ilmale sobilikud riided, kaasa võta avatud meel ja
vajadusel pudel vett.

Töötoa viib läbi Kadri Mägi-Lehtsi. Kadri on väljaõppelt arst, kuid uudishimu ja soov inimesi
aidata ning ühiskonda panustada, on teda innustanud pidevalt õppima. Nii on Kadri Mägi-
Lehtsi ka diplomeeritud ärijuhtimise magister, tervisedendaja, suhtlemistreener, coach,
Forest Bathing guide. Hetkel on tal läbimas mindfulness treeneri väljaõpet. Enam kui 25
aastat on Kadri panustanud juhina tervishoiusektoris, neist viimased 16 aastat globaalse
biotehnoloogia gigandi, Hoffmann La Roche Eesti esinduse juhina. Rikkalik juhtimiskogemus
ja teoreetiline baas kinnitavad Kadri veendumust, et vaimse tervise eest hoolitsemine on nii
inimese enda, ettevõtte ja ka kogu ühiskonna heaolu aluseks.

Toimumiskoht: Kadrioru park

Täiendav info töötoa toimumise kohta edastatakse pärast registreerimist osalejate e-mailile
hiljemalt töötoa toimumise hommikul.

FOREST BATHING

Koolitus toimub:

27. september, 2022
16:30-18:30

Koolitaja:

Kadri Mägi-Lehtsi
Roche Eesti tegevjuht ja Coach