Armastusest ja selle hoidmisest tõenduspõhiselt

Töötuba “Armastuse hoidmine” sobib neile, kes soovivad oma nauditavat suhet
veelgi nauditavamaks muuta. Aga see sobib ka neile, kes tahavad elu sisse puhuda
suhtele, mis on jäänud justkui talveunne. See sobib neile, kelle suhe on keerulises
seisus. Ja muidugi sobib see neile, kel on huvi paarisuhete toimimise vastu. Me kõik
soovime ju elukestvat armastust ja toetust ning tunnetekeskne paariteraapia (TKPT)
on selleks tarbeks välja töötanud viisid, kuidas partnerid saavad üksteisele pakkuda
just seda. TKPT on üks efektiivsemaid paariteraapia suundi terves maailmas, kus
erinevate uuringute kohaselt raporteerib 86% paaridest, et tunnevad end suhtes
õnnelikemana kui iial varem. 

Loeng-praktikum käsitleb TKPT looja Sue Johnsoni poolt välja toodud olulisi
komponente, saavutamaks suhe, kus kogetakse tõelist rahulolu:
Kuidas ära tunda kahjustavaid dialooge suhtes ja oma rolli nendes?
Kuidas mõista partneri ja enda reaktsioone suhtedünaamikas? 
Kuidas vähendada suhtes pinget läbi saadud mõistmise?
Kuidas ehitada ja tugevdada suhtes emotsionaalset sidet?  
Loeng-praktikum toetub osalejate enda näidetele, mida võib, aga ei pea jagama.
Suurema huvi korral tasub lugeda Sue Johnsoni eesti keeles ilmunud raamatut
“Armastuse tähendus”.

Töötuba viib läbi kliiniline psühholoog Liine Põldsam, kes on lõpetanud psühholoogia
bakalaureuseõppe Tartu Ülikoolis 2009. aastal ning magistriõppe kiitusega Kingstoni
Ülikoolis Londonis 2011. aastal. Ta on läbinud kognitiiv-käitumusliku
psühhoterapeudi põhiväljaõppe Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis.
Lisaks on osalenud tunnetekeskse paariteraapia põhiväljaõppes.

Liine suur kirg ning huvi lisaks psüühikahäirete ravimisele ongi just paarisuhte
raskustega tegelemine ja inimeste üksteisele lähemale toomine. Veel on Liine
osalenud süsteemse pereteraapia ja motiveeriva intervjueerimise algkursustel ja
täiendanud end skeemiteraapia vallas. Liine on viinud läbi psühhiaatrilisi intervjuusid
erinevate uuringute raames Tartu Ülikoolis. Ta võtab regulaarselt osa
supervisioonidest ning täiendkoolitustest Eestis ja välismaal. Liinele on väljastatud
kliinilise psühholoogi kutse (tase 7) ja lisapädevusena psühhoterapeudi kutse (tase
7). Liine osaleb ka Ambromed Grupp OÜ juhatuse töös ning koolitab erinevates
Eesti paikades.

Armastusest ja selle hoidmisest tõenduspõhiselt

Koolitus toimub:

21. veebruar, 2023
16:00-18:00

Koolitaja:

Liine Põldsam
Kliiniline psühholoog