TÖÖTUBA „VAIMSE TERVISE HOIDMINE“

Maailma Tervishoiuorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Toetudes uusimatele teadusuuringutele ning praktilistele tehnikatele tõenduspõhisest kognitiivsest psühholoogiast, annab käesolev töötuba põhjaliku ülevaate enesehoolega seotud lähenemistest, mis aitavad töötajal kiiresti muutuva ning suuri väljakutseid esitava töökeskkonnaga oskuslikumalt toime tulla ja vastupidavust suurendada. Töötuba sisaldab lisaks teoreetilistele teadmistele praktilisi harjutusi ja tehnikaid,mida oma igapäevaelus rakendada.

Töötuba võtab fookusess alljärgnevad punktid:

  • Sagedasemad vaimse tervise väljakutsed töökeskkonnas
  • Kehalised, kognitiivsed ja käitumuslikud väljendused vaimse kurnatuse ära tundmiseks
  • Enesehoole hügieenifaktorid ja vaimse tervise vitamiinid
  • Teadusuuringud kognitiivsest psühholoogiast
  • Vastupidavuse suurendamine, sh tehnikad häirete ennetamiseks
  • Tõenduspõhised lähenemised vaimse vormi tugevdamiseks ja tagasilanguste ennetuseks
  • Praktilised harjutused vastupidavuse suurendamiseks

Koolitaja:
Kärt Lust-Paal (Tartu Ülikool, psühholoogia, M.A.) on atesteeritud kliiniline psühholoog, mindfulness koolitaja ja The Academy of Good Thoughts (endine Noviti nõustamis- ja koolituskeskuse) asutaja. Magistriõpingute järgselt läbis Kärt Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastase väljaõppe ja on seejärel end süvitsi täiendanud mindfulness’i valdkonnas Oxfordi Ülikoolis. Kärt on varasemalt töötanud erahaiglas taastusravi-, neuroloogiliste- ja rehabilitatsiooni patisentidega ning teinud ambulatoorseid vastuvõtte. Lisaks omab ta 3 aastast töökogemust haridusasutuses psühholoogina töötades, nõustades nii õpilasi, lapsevanemaid kui  juhtkonda igapäevastes psühholoogiaga puutumust omavates küsimustes. Terapeudina on Kärt keskendunud ärevushäirete, depressiooni, madala enesehinnangu, perfektsionismi ja läbipõlemisega toimetulekule. Kärdi üks peamisi erialaseid eesmärke on laiaulatuslik ennetustöö ja psühhoharimine vaimse tervise valdkonnas.

Osalejate arv: kokkuleppel
Töötoa pikkus: 1,5-2h
Lisainfo: kart@goodthoughts.ee